Αίτια

Αίτια Στένωσης Πυελοουρητηρικής Συμβολής

Η πιο συχνή αιτία απόφραξης του ουρητήρα στα παιδιά είναι η συγγενής στένωση στο σημείο που συνδέεται ο ουρητήρας με την νεφρική πύελο – στην πυελοουρητηρική συμβολή. Η πύελος είναι η σακοειδής διεύρυνση του αποχετευτικού συστήματος στο κέντρο του νεφρού όπου συλλέγονται τα ούρα και μεταφέρονται διαμέσου της χοάνης – της πυελοουρητηρικής συμβολής - στους ουρητήρες - τους σωλήνες που μεταφέρουν τα ούρα από τους νεφρούς στην ουροδόχο κύστη.

Κατά την στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής τα νεφρά παράγουν περισσότερη ποσότητα ούρων απ' ότι μπορεί να αποχετεύει η νεφρική πύελος προς τον ουρητήρα. Αυτό προκαλεί μία υπερβολική συσσώρευση ούρων στην νεφρική πύελο, η οποία οδηγεί σε διάταση της νεφρικής πυέλου. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται υδρονέφρωση και είναι ορατή με το υπερηχογράφημα. Έτσι μπορεί να διαγνωσθεί η απόφραξη της πυελοουρητηρικής συμβολής και πριν την γέννηση του παιδιού.
Αν και η συγγενής στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής είναι λιγότερο συχνή στους ενήλικες, μπορεί επίσης να οφείλεται σε νεφρολιθίαση, προηγούμενη επέμβαση στο νεφρό ή σε παθήσεις που προκαλούν φλεγμονή στο ανώτερο ουροποιητικό σύστημα.

Η στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες: σε πραγματική στένωση από συμφύσεις ή φλεγμονώδεις διαταραχές του ουρητήρα ή σε εξωτερική πίεση από έκτοπο αγγείο πάνω στο οποίο ο ουρητήρας γωνιάζει.

Εκτύπωση