Μέλος Εταιρειών

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών


Μέλος Ειδικών Ομάδων Εργασιών (Arbeitskreis – Working Group) της Γερμανικής Ουρολογικής Εταιρείας


Μέλος Τμημάτων Υποειδικοτήτων της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

Εκτύπωση