Greek Albanian Bulgarian Croatian Dutch English French German Italian Russian Serbian

Κύστεις νεφρού

Λαπαροσκοπική Ουρολογία: Κύστεις νεφρού

Τι είναι;
Πότε γίνεται;
Πως εκτελείται;
Ποια τα πλεονεκτήματα;
Υπάρχουν κίνδυνοι και επιπλοκές;
Ποια η μετεγχειρητική πορεία;
Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι;
Αφαίρεση ή αποφλοίωση των κύστεων του νεφρού με την μέθοδο της λαπαροσκόπησης σε ασθενείς που πάσχουν από κύστεις του νεφρού που παρουσιάζουν συμπτώματα ή είναι ύποπτες για κακοήθεια.
Η αποφλοίωση της κύστης περιλαμβάνει την αφαίρεση του τμήματος της κύστης που προβάλει έξω από τον νεφρό ενώ η ολική αφαίρεση της κύστης του νεφρού περιλαμβάνει τη αφαίρεση ολόκληρης της κύστης ακόμα και του εδάφους δηλαδή της κύστης, του τμήματος που είναι κολλημένο με τον νεφρό.

Πότε γίνεται;
Η λαπαροσκοπική αποφλοίωση των κύστεων του νεφρού εκτελείται όταν ο ασθενής παρουσιάζει:

 • Κεντρικά κείμενες, εσωτερικές κύστεις του νεφρού που προκαλούν συμπτώματα. Ενώ η διαδερμική παρακέντηση της νεφρικής κύστης και ταυτόχρονα η έγχυση σκληρυντικής ουσίας μπορεί να εφαρμοσθεί σε μεγάλες περιφερικές κύστεις, δεν είναι αποτελεσματική στην περίπτωση των εσωτερικών κύστεων που βρίσκονται κοντά στα κεντρικά αγγεία του νεφρού γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ίνωσης και σοβαρών επιπλοκών.
 • Νεφρικές κύστεις, μεγαλύτερες συνήθως από 3 εκατοστά, που προκαλούν σοβαρά ενοχλήματα (όπως πχ πόνο, πίεση και απόφραξη της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα, πίεση του νεφρικού παρεγχύματος, αρτηριακή υπέρταση, αιματουρία, ουρολοίμωξη).
 • Πολυκυστική νεφρική νόσο, με σκοπό την αποφλοίωση ενός μεγάλου αριθμού κύστεων για την ανακούφιση του ασθενούς από τους πόνους.
 • Σε ασθενείς που ξαναπαρουσιάζουν νεφρικές κύστεις μετά από αποτυχημένη προσπάθεια διαδερμικής παρακέντησης και σκληροθεραπείας.
 • Νεφρικές κύστεις με συμπαγή στοιχεία που είναι ύποπτες για κακοήθεια δεν πρέπει να υποβάλλονται σε λαπαροσκοπική αποφλοίωση αλλά σε μερική ή και ακόμα σε ριζική νεφρεκτομή, ανάλογα με το μέγεθος της κύστης, με σκοπό την ολική αφαίρεση της κύστης και την αποφυγή της διασποράς πιθανών καρκινικών κυττάρων.


Πως εκτελείται;

 • Υπό γενική νάρκωση
 • Λαπαροσκοπικά, χωρίς να απαιτείται η διάνοιξη του κοιλιακού τοιχώματος.
 • Ανάλογα με την θέση της κύστεως του νεφρού η λαπαροσκοπική επέμβαση μπορεί να γίνει είτε εξωπεριτοναϊκά δηλαδή στην περιοχή του νεφρού και εκτός του ενδοκοιλιακού χώρου ή και διαπεριτοναϊκά, διακοιλιακά δηλαδή διαμέσου της κοιλιάς.
 • Όταν η κύστη είναι στην οπίσθια επιφάνεια του νεφρού προτιμάται συνήθως η εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση. Στην εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση ένα διατατικό μπαλόνι φροντίζει για την απώθηση του περιτοναίου και του περιεχομένου του (έντερο) και την δημιουργία ενός τεχνητού κοίλου χώρου εκτός περιτοναίου στην νεφρική περιοχή ανοίγοντας έτσι άμεσα τον δρόμο προς τον νεφρό. Χάριν σ’ αυτή την εξωπεριτοναϊκή τεχνική παρακάμπτονται τελείως τα ενδοκοιλιακά όργανα και ο κίνδυνος τραυματισμού τους είναι ανύπαρκτος. Για την εξασφάλιση ικανού χώρου εργασίας ο εξωπεριτοναϊκός χώρος παραμένει διατεταμένος με την συνεχή εισροή ενός αδρανούς αερίου (διοξειδίου του άνθρακα) που εισάγεται με χαμηλή πίεση και ροή μέσα από μία από τις οπές που δημιουργούνται.
 • Αντίθετα, όταν η κύστη είναι στην πλάγια και πρόσθια επιφάνεια του νεφρού προτιμάται η διαπεριτοναϊκή προσπέλαση. Στην διαπεριτοναϊκή οδό προσπέλασης, χρησιμοποιείται ο φυσικός κοίλος χώρος της κοιλιάς, ο οποίος φουσκώνει με την εισροή ενός αδρανούς αερίου (διοξειδίου του άνθρακα) που εισάγεται με χαμηλή πίεση και ροή μέσα από μία από τις οπές που δημιουργούνται. Μέσω 4 μικρών (περίπου 0,5 έως και 1 εκατοστό) τομών του δέρματος της οσφυϊκής περιοχής εισάγονται λεπτά όργανα στην νεφρική περιοχή του ασθενή.
 • Και στις δύο τεχνικές, μία κάμερα δίνει την δυνατότητα στους χειρουργούς να παρατηρούν το χειρουργικό πεδίο σε μία οθόνη με μία μεγέθυνση 10 έως 15 φορές μεγαλύτερη του φυσιολογικού. Έτσι μπορεί να εκτελεστεί η επέμβαση με μεγάλη ακρίβεια, καθαρότητα και με ελάχιστο τραυματισμό των ευαίσθητων οργάνων.
 • Όταν εντοπισθεί λαπαροσκοπικά η νεφρική κύστη, απορροφάται το υγρό της με την βοήθεια μίας βελόνας, το περίβλημα της κύστης αφαιρείται με την βοήθεια ενός λαπαροσκοπικού ψαλιδιού και η βάση της καυτηριάζεται με ειδικό ηλεκτρόδιο διαθερμίας ή αργού αερίου (argon beam coagulator). Στον πυθμένα της κύστης τοποθετείται ειδικό αιμοστατικό υλικό όχι μόνο για την αποφυγή αιμορραγίας αλλά και για την πρόληψη της επαναδημιουργίας της κύστης.
 • Στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται μία παροχέτευση για 1 έως 3 ημέρες ενώ το υγρό.
 • Ο φλοιός της κύστης αποστέλλεται για κυτταρολογική και ιστολογική εξέταση αντίστοιχα.


Τα σημαντικότερα χειρουργικά βήματα της λαπαροσκοπικής αφαίρεσης των κύστεων του νεφρού με διαπεριτοναϊκή οδό προσπέλασης είναι:
Ποια τα ειδικά πλεονεκτήματα;
Τα γενικάπλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης βρίσκουν στην λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των κύστεων του νεφρού την καλύτερη έκφρασή τους. Αναλυτικότερα τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης των κύστεων του νεφρού σε σχέση με την ανοιχτή χειρουργική είναι:
 • Ελάχιστος χειρουργικός τραυματισμός των ιστών
 • Καλύτερο αποτέλεσμα αισθητικά και εντυπωσιακά μικρότερες ουλές
 • Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς
 • Μηδενική σχεδόν απώλεια αίματος
 • Λιγότερες μεταγγίσεις.
 • Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου
 • Ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο
 • Χαμηλότερο συνολικό κόστος νοσηλείας
 • Γρηγορότερη λειτουργία του εντέρου και ταχύτερη επιστροφή στην συνηθισμένη δίαιτα
 • Συντομότερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες και στην εργασία
 • Μηδαμινές μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα, όπως πχ διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρόνιος πόνος, δύσμορφη ουλή κτλ.
 • Σημαντικά μικρότερη καρδιαγγειακή και αναπνευστική επιβάρυνση
 • Δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό
Τα επιπλέον και ειδικάπλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης των κύστεων του νεφρού (ή αλλιώς γιατί η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των κύστεων του νεφρού θεωρείται σαν τεχνική όχι μόνο το ίδιο αξιόπιστη αλλά και ανώτερη από την ανοιχτή μέθοδο και την διαδερμική, «τυφλή» παρακέντηση και σκληροθεραπεία των κύστεων του νεφρού) είναι:
 • Μεγέθυνση της εικόνας κατά 10 έως 15 φορές και καλύτερος φωτισμός
 • Ισάξια ή καλύτερα αποτελέσματα με μικρότερες πιθανότητες για υποτροπή
 • Δυνατότητα για ιστολογική εξέταση και από τον φλοιό και την βάση της κύστης
 • Ευκολία χειρισμών και καλύτερη οπτική εικόνα σε περιοχές δυσπρόσιτες και δυσδιάκριτες (όπως για παράδειγμα σε παχύσαρκους ασθενείς ή σε κεντρικές και εσωτερικά βρισκόμενες κύστεις)
 • Οι πιθανότητες αιμορραγίας και επιπλοκών είναι σημαντικά μικρότερες σε σχέση με την διαδερμική παρακέντηση και σκληροθεραπεία

Υπάρχουν κίνδυνοι και επιπλοκές;
Οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές είναι μηδαμινές όταν η λαπαροσκοπική επέμβαση εκτελείται από εξειδικευμένο λαπαροσκόπο με μεγάλη εμπειρία. Παρ’ όλα αυτά, όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση, έτσι και στην λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των κύστεων του νεφρού, ενδέχεται να εμφανιστούν ορισμένες επιπλοκές.
Σε ποσοστό λιγότερο από 1% και ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να παρουσιαστούν: τραυματισμός παρακείμενων οργάνων (όπως πχ έντερο, αγγεία, σπλήνας, συκώτι κτλ), λοιμώξεις, διαφυγή ούρων και δημιουργία ουρινώματος από τραυματισμό του αποχετευτικού συστήματος του νεφρού, ειλεός, αιμορραγία, αιμάτωμα, διαταραχή της επούλωσης του τραύματος, θρόμβωση εμβολή, νευραλγίες, αλλεργικές αντιδράσεις κτλ. Οι επιπλοκές αυτές είναι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αντιμετωπίσιμες και πλήρως ανατάξιμες και συνήθως δεν θέτουν σε κίνδυνο τον ασθενή.

Ποια η μετεγχειρητική πορεία;
Μετά την λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των κύστεων του νεφρού ο ασθενής σηκώνεται, κάθεται, περπατά και σιτίζεται το βράδυ κιόλας της ίδιας ημέρας. Αυτό μειώνει τους μυϊκούς πόνους και βοηθά σημαντικά την αναπνευστική και πεπτική λειτουργία. Ο ασθενής εξέρχεται από νοσοκομείο την επομένη της επέμβασης και είναι έτοιμος να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες σε λιγότερο από μία εβδομάδα περίπου. Η παροχέτευση αφαιρείται την 1η έως 2η μετεγχειρητική ημέρα. Ένας μετεγχειρητικός έλεγχος με υπερηχογράφημα συνήθως είναι αρκετός και εκτελείται την πρώτη εβδομάδα μετά το χειρουργείο ενώ σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις απαιτείται μία επαναληπτική αξονική τομογραφία.
Σε περίπτωση επιτυχημένης λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης των νεφρικών κύστεων υποχωρούν συνήθως άμεσα και τα συμπτώματα που προκαλούν αυτές οι κύστεις.
 
Συχνές ερωτήσεις

Γιατί είναι αναγκαία η επέμβαση;

Η επέμβαση είναι αναγκαία γιατί μόνο έτσι μπορούν να αντιμετωπισθούν με επιτυχία και οριστικά τα ενοχλήματα που προκαλούν οι νεφρικές κύστεις και να διερευνηθεί με λήψη βιοψίας ένα μικρό ποσοστό (μικρότερο από 3%) νεφρικό κύστεων που παρουσιάζουν ύποπτα σημεία κακοήθειας.

Τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση που η τελική ιστολογική εξέταση δείξει κακοήθεια, η οποία δεν ήταν δυνατόν να αποκαλυφθεί προεγχειρητικά;

Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι νεφρικές κύστεις είναι καλοήθεις. Σε σπάνιες περιπτώσεις (λιγότερο από 3%) είναι δυνατόν η τελική βιοψία του τοιχώματος της κύστης να δείξει σημεία κακοήθειας τα οποία δεν ήταν καθόλου εμφανή προεγχειρητικά. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει μία ολική ή μερική αφαίρεση του νεφρού όσο το δυνατόν γρηγορότερα μετά την λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της νεφρικής κύστης για τον πλήρη καθαρισμό της ύποπτης περιοχής.
Για να αποφύγουμε τέτοιες εκπλήξεις διενεργούμε πολλές φορές μία ταχεία βιοψία, η οποία και πάλι δεν εξασφαλίζει με απόλυτη ασφάλεια το ενδεχόμενο κάποιου λάθους.

End FAQ

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Πρόβλημα Στύσης;

Έχετε όντως πρόβλημα στύσης;
Αξιολογείστε μόνοι σας την στυτική λειτουργίας σας!

Κάντε το test

Πρόβλημα Ούρησης;

Αξιολογείστε μόνοι την ούρηση σας και τα συμπτώματα από τον Προστάτη. Ερωτηματολόγιο IPSS.

Κάντε το test

Βιοψία του προστάτη

H Iστολογική Σάρωση είναι μία νέα εφαρμογή για τον εντοπισμό ιστών, που είναι ύποπτοι για κακοήθεια.

Περισσότερα...

Ζωντανά Χειρουργεία

Ζωντανές επεμβάσεις video. Παρακολουθείστε τις δύσκολες περιπτώσεις.
Απαιτείται εγγραφή.

Δείτε τα Video