Ογκολογική Ουρολογία

Ογκολογική ΟυρολογίαΑριστερά,
εικόνα κατά την διαρκεία μίας κυστεοσκόπησης με συμβατικό λευκό φωτισμό, όπου δεν φαίνεται καμία ορατή βλάβη ύποπτη για καρκίνωμα της ουροδόχου κύστεως.
Δεξιά, κυστεοσκοπική εικόνα με φωτοδυναμική διάγνωση των όγκων της ουροδόχου κύστεως, όπου μετά από κατάλληλο φωτισμό και έκχυση μίας ειδικής ουσίας που προσλαμβάνεται εκλεκτικά από τα καρκινικά κύτταρα, αυτά χρωματίζονται κόκκινα και γίνονται εμφανή.

Εκτύπωση